Sla hero-onderdeel over

Vacatures bij MPD Groene Energie & Warmtebedrijf Ede

“Veranderen, ontwikkelen en innoveren door te doen! Met de focus op ‘morgen’, kijkend naar de mogelijkheden en de kansen van vandaag…”

Sla content-onderdeel over

Wie zijn wij?

MPD Groene Energie zet zich in om de noodzakelijke energietransitie te versnellen. Zij streeft ernaar om in samenwerking te zoeken naar de ideale mix voor een betaalbare, maatschappelijk en energie-verantwoorde toekomst. Vanuit die overtuiging biedt MPD aan om een rol te vervullen in realisatie van groene totaalprojecten. Van bio-innovaties in landbouw-, natuurbeheer- en landschappelijke inpassingen, maar ook in industriële koppelingen, tot slimme warmte-infrastructuur en ontwikkeling/realisatie van betaalbare klimaatneutrale woon- en werk-oplossingen. Kortom, met de inzet van onze expertise zijn wij in staat om ontbrekende schakels in de gehele duurzame keten (risicodragend) in te vullen.

MPD Groene Energie doet dit door duurzame energie projecten in de keten te ontwikkelen; ook kunnen we bij communale projecten de ontbrekende schakels invullen. Wij investeren graag mee met lokale overheden, ontwikkelen groene kansen en realiseren groene projecten. Het streven is daarbij om maximaal samen te werken met lokale ondernemers, organisaties en belangengroepen, of bijvoorbeeld VvE’s. We voegen een stuk zakelijk realisme toe aan duurzame projecten, maar brengen ook onze kennis en ervaringsdeskundigheid mee aan de overlegtafel.

In Ede geven we dat vorm door middel van Warmtebedrijf Ede. Warmtebedrijf Ede voorziet steeds meer aansluitingen in Ede, middels het groene warmtenet Ede, van hernieuwbare warmte. Groene warmte die wordt opgewekt in bio-energie installaties in eigen beheer, uit regionaal afkomstige biomassa. Hiernaast leveren wij groene koeling en groene stoom ten behoeve van bedrijven, organisaties en particulieren. Ook draagt Warmtebedrijf Ede zorg voor de verdere uitbreiding, de aanleg en het beheer van het warmtenet. We onderzoeken niet alleen de mogelijkheden voor het vervangen van aardgas door duurzame bronnen, maar ook slimme reguliere industriële uitkoppelmogelijkheden, waarbij restwarmte van bedrijven gekoppeld kan worden aan het openbaar private groene warmtenet te Ede. Hierdoor wordt het mogelijk om niet alleen fossiel te vervangen voor hernieuwbare energie, tevens wordt in Ede de gemeentelijke energie efficiency in rap tempo verbeterd, waarbij tegelijkertijd de concurrentiepositie van lokale bedrijven wordt versterkt!

 

 

Sla openings-onderdeel over

Vacatures

  • Zoeken op:
  • Locatie